Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» και «Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων»

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» και «Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων»

- in Ελλάδα
52
0

Υπόμνημα Αίτημα και Ανοικτή Επιστολή

Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο Κύριο Υφυπουργό  Παιδείας
Κοινοποίηση: Πρυτάνεις Πανεπιστημίων και Καθηγητές Παιδαγωγικών Τμημάτων κ.κ. Βουλευτές, ΔΕΠΠΣ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΠΟΣΔΕΠ, ΜΜΕ Αθήνα, 21-07-2014

Θέμα: «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» και «Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων». Ανάλυση, παρατηρήσεις και προτάσεις.

Συμβολή στην εποικοδομητική κριτική του νέου Νόμου 3966/2011  περί «Προτύπων Πειραματικών» και της ουσιαστικής κατάργησης των «Πειραματικών των Πανεπιστημίων»… Η Παιδεία Σήμερα. Το Νέο Ψηφιακό Σχολείο… για όλους ή για λίγους; Τα «Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων», που ίδρυσε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Αλέξανδρος  Δελμούζος, με τον Νόμο  4376/16-08-1929 και τον νόμο 4600/2-05-1930 τα ενίσχυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, με τον Ν.1566/1985, αλλά αφανίστηκαν από τον νέο Νόμο 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κλπ.

Πειραματικό και Πρότυπο δύο διαφορετικές και αντίθετες έννοιες… που κάποιοι ειδικοί, δεν αντιλαμβάνονται!
Επίσης,  άλλο Πειραματικό Σχολείο «του» Πανεπιστημίου και άλλο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο που «συνδέεται» με το Πανεπιστήμιο!

Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο, ως πιο έμπειρο στα θέματα παιδείας και διαπρεπή νομικό,  να δεχτεί την διαφορά «Πειραματικού του Πανεπιστημίου»  και «Προτύπου – Πειραματικού»  Σχολείου! Επίσης, να δεχτεί τη διαφορά «Πειραματικό Σχολείο «του» Πανεπιστημίου» και «Πειραματικό Σχολείο που «συνδέεται» με το Πανεπιστήμιο»!

Πειραματικό Σχολείο «του» Πανεπιστημίου : Ανήκει στο πανεπιστήμιο, έχει Επόπτη παιδαγωγό Πανεπιστημιακό Καθηγητή. Πειραματικά Σχολεία «του» Πανεπιστημίου:  η εισαγωγή των μαθητών γινόταν με κλήρωση (χωρίς εξετάσεις) για να εκπαιδεύονται οι μαθητές σε όλους τους τύπους μαθητών ακόμα και σε μαθητές «χαμηλής επίδοσης» Αυτά τα σχολεία πρέπει να επανιδρυθούν για τις ανάγκες εκπαίδευσης των φοιτητών των πανεπιστημίων!.
 

πρότυπα Σχολεία: η εισαγωγή γίνεται μόνο με εξετάσεις.

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο που «συνδέεται» με το Πανεπιστήμιο: Δεν ανήκει στο Πανεπιστήμιο. Δεν έχει επόπτη παιδαγωγό Καθηγητή Πανεπιστημιακό, απλά συνδέεται με το Πανεπιστήμιο και υπάγεται στην  ΔΕΠΠΣ.
Πρότυπα-Πειραματικά: Η εισαγωγή των μαθητών γίνεται με εξετάσεις, είναι στην ουσία Πρότυπα και δίπλα  ό όρος «Πειραματικά σύγχυση»!

«Μετά πόνου η μάθησις». Αριστοτέλης

«Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες• η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.

Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».

Σύνταγμα, Άρθρο 16.

Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.

Σύνταγμα, Άρθρο 4.

Ο κ. Υπουργός  παρακαλείται:

Α) Να επανιδρύσει ένα ορισμένο αριθμό Πειραματικών των Πανεπιστημίων, τα οποία ιδρύθηκαν  με τον Νόμο  4376/1929,  τουλάχιστον ένα σε κάθε Πανεπιστήμιο ή Παιδαγωγικό Τμήμα, που θα καλύπτουν το «κενό» της επιστημονικής εκπαίδευσης των φοιτητών, οι οποίοι πρέπει να εκπαιδεύονται σε τυχαίο  μαθητών, για επιστημονικούς λόγους. Η εισαγωγή των μαθητών σε αυτά  τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων,  θα γίνεται με τυχαία κλήρωση. Τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων, θα έχουν Επόπτη Καθηγητή, που θα διορίζει το Παιδαγωγικό Τμήμα του οικείου Πανεπιστημίου και θα έχει τριμελή διοίκηση από μέλη ΔΕΠ των οικείων Πανεπιστημίων. Οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν σε αυτά, θα έχουν οργανική θέση και θα  επιλέγονται βάσει προσόντων από το ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ αντίστοιχα. Δεν θα υπάρχει ειδικό «επιμίσθιο θέσης» για τους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών των πανεπιστημίων και η θητεία σε αυτά θα έχει μόνο «αυξημένα μόρια μετάθεσης και μόρια για διοικητική θέση και θέση Σχολικού Συμβούλου», αλλά δεν θα παίρνουν επίδομα θέσης. Επομένως τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων δεν θα  στοιχίσουν οικονομικά τίποτα στο κράτος.! Δεν εννοείται Πανεπιστήμιο χωρίς Πειραματικό Σχολείο, όπου εφαρμόζονται πειραματικά οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας, γίνονται έρευνες, πρότυπες διδασκαλίες και παρατηρήσεις ψυχοπαιδαγωγικές των μαθητών.  Η επιλογή των Διευθυντών των Πειραματικών των Πανεπιστημίων θα γίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης, βάσει της πρότασης των μελών της τριμελούς Επιτροπής Διοίκησης των Πανεπιστημιακών. Τα Πειραματικά σχολεία των Πανεπιστημίων,  λόγω της ιδιαιτερότητάς τους,  υπάγονται απευθείας στα Πανεπιστήμια.

Β) Τα υπόλοιπα Πρότυπα Πειραματικά, που σκοπό έχουν την «αριστεία», ας διοικούνται προσωρινά  από την ΔΕΠΠΣ με τον Νόμο 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κλπ.  Στην συνέχεια θα πρέπει, να δημιουργηθεί  στην Γενική Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ένα Τμήμα Διοίκησης Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, το οποίο θα αναλάβει το έργο της ΔΕΠΠΣ, που  επεκτείνεται σε πολλούς τομείς από διοικητικό έως εξεταστικό, επιλογής  Διευθυντών κλπ… και καλό είναι αυτά όλα  να τα αναλάβει ένα νέο Τμήμα Διοίκησης Προτύπων Πειραματικών σχολείων της γενικής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης… Οι επιλογές των εκπαιδευτικών και Διευθυντών πρέπει να επικυρώνονται από το ΚΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα, το οποίο και θα εξετάζει και τις τυχόν ενστάσεις βάσει της αξιοκρατίας. Να αναθεωρηθούν τα κριτήρια επιλογής για τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Στην ουσία θα υπάρχουν πλέον δύο τύποι σχολείων:
•    Τα «Πειραματικά των Πανεπιστημίων» που θα διοικούνται από τα ίδια τα Πανεπιστήμια και το ΚΥΣΔΕ και  ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα και η εισαγωγή των μαθητών σε αυτά θα γίνεται με τυχαία κλήρωση, και
•    τα «Πειραματικά Πρότυπα», που θα διοικούνται από την ΔΕΠΠΣ και η εισαγωγή σε αυτά θα γίνεται με εξετάσεις ή τεστ.

«Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή».
  Βίκτωρ Ουγκώ (Γάλλος Συγγραφέας) 1802-1885 μ.Χ. 
    «Στου κασίδη το κεφάλι, μαθαίνουν οι μπαρμπέρηδες»! Λαϊκή Παροιμία

1.Τα Πειραματικά του Παν/μιου Αθηνών (ΠΣΠΑ) και Θεσσαλονίκης,

2. Τα υπάρχοντα Πειραματικά των  Πανεπιστημίων Πάτρας Κρήτης, Μακεδονίας (ιδρύθηκε το 2001 στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης) κλπ..

3.  Πειραματικά που «συνδέονται» με το Παν/μιο, αλλά δεν είναι του Πανεπιστημίου (και βρίσκονται στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και λοιπή Ελλάδα ) τα οποία προέκυψαν από τον νόμο του 1566/1985 που συνένωσε τα ιστορικά, τα «κλασσικά» και τα  λοιπά Πρότυπα υπό τον όρο «πειραματικά» και 4.  Τα νέα  Πειραματικά – Πρότυπα σχολεία της Δημόσιας Εκπαίδευσης (που έγιναν με τον Νόμο και «συνδέονται με τα Πανεπιστήμια, ενώ διοικούνται από την ΔΕΠΠΣ) και έχουν «ενσωματώσει και τα πρώην Πειραματικά που συνδέονταν με τα ΠΕΚ,  αλλά – κακώς-  και τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων.

Ανάλυση Παρατηρήσεις.

Τα πειραματικά και τα Πρότυπα είναι δύο αντίθετα σχολεία που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς.

Τα πρώτα Πειραματικά είναι τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων, δηλ, είναι κτήμα – μέρος των πανεπιστημίων και υπάρχει Επόπτης Καθηγητής που ορίζει το Πανεπιστήμιο.  Τα υπόλοιπα Πειραματικά «συνδέονται» με το Πανεπιστήμιο, και δεν είναι κτήμα – μέρος των Πανεπιστημίων και σε αυτά δεν υπάρχει Επόπτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου. Επομένως προσοχή στη διαφορά Πειραματικό Σχολείο «του Πανεπιστημίου» και Πειραματικό σχολείο που «συνδέεται με το Πανεπιστήμιο».

Το Πειραματικό σχολείο είναι ταυτόσημο με πειραματική διδασκαλία δηλαδή δοκιμασία νέων παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων, την σύνδεση με το Πανεπιστήμιο.  Δεν έχουν να κάνουν με την «Αριστεία» αλλά με τον πειραματισμό σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους (χωρίς να αποκλείεται και η άριστη επίδοση των μαθητών). Τα πειραματικά σχολεία ποτέ δεν καταργήθηκαν, άλλαξε απλά ο τρόπος εισαγωγής μαθητών σε αυτά (με κλήρωση) κάτι εντελώς συμβατό με τον τίτλο τους. Η σύνδεση με το πανεπιστήμιο είναι απαραίτητη γιατί  δεν δοκιμάζεις  παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους μόνο σε μαθητές που είναι ήδη άριστοι ή έχουν ένα πολύ υψηλό δείκτη γνώσεων, για να βγάλεις αντικειμενικά συμπεράσματα. Επομένως αν στα υπάρχοντα Πειραματικά σχολεία του Πανεπιστημίου βάλουμε «εξετάσεις εισαγωγής», τότε οποιαδήποτε πανεπιστημιακή έρευνα ή διδασκαλίας δεν θα είναι πλέον αντικειμενική και επιστημονική! Άρα δεν μπορούμε να καταργήσουμε τα Πειραματικά σχολεία των Πανεπιστημίων. Εκτός αυτών υπάρχουν τα «πειραματικά που συνδέονται με τα Πανεπιστήμια», που ιδρύθηκαν με  τον νόμο του 1985.

Τα πρότυπα σχολεία είναι τα σχολεία της «Αριστείας». Έχουν  δηλαδή στόχο την  εκπαίδευση αρίστων μαθητών που να αποτελούν πρότυπο για την κοινωνία και τους άλλους μαθητές, με αμφίβολα αποτελέσματα. Στα πρότυπα σχολεία η επιλογή μαθητών φυσικό είναι να γίνεται με εξετάσεις αφού στόχος τους είναι η εκπαίδευση των αρίστων, όπως επίσης και διακοπή της φοίτησης όσων δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς τους. Επομένως τα «Πρότυπα» σχολεία απευθύνονται δήθεν  σε μια «ελίτ» μαθητών και γονέων και επαναφέρουν την «ταξική  διάκριση στην παιδεία» κάτι που με τον νόμο Ανδρέα Παπανδρέου,  Ν.1566/1985 άρθρο 31, είχε διαγραφεί.

Η αποσαφήνιση του σκοπού των δύο αντίθετων τύπων  σχολείων του Πειραματικού και του  Προτύπου, που για επιστημονικούς λόγους δεν ταυτίζονται, είναι απαραίτητη προκειμένου να οργανωθούν και να λειτουργήσουν σωστά, αλλά και να βοηθήσουν γονείς και μαθητές να επιλέξουν τον ένα ή τον άλλο η τον απλό τύπο σχολείου. Επομένως να θέλει η Υπουργός κ. Άννα Διαμαντοπούλου να ιδρύσει Πρότυπα – Πειραματικά σχολεία μόνο τον γέλωτα των ειδικών μπορεί να προκαλέσει!. Απλά όλα θα είναι «Πρότυπα»,  αφού ο πειραματισμός σε αυτά εξ ορισμού δε  μπορεί να υπάρξει γιατί το «δείγμα του μαθητικού πληθυσμού» είναι μη ασφαλές επιστημονικά, αφού η εισαγωγή σε αυτά θα είναι με εξετάσεις!

Ο Πανεπιστημιακός πειραματισμός μπορεί να αφορά το σύνολο της μαθητικής κοινότητας και ευρύτερα της κοινωνίας, ενώ η αριστεία αφορά ένα τμήμα της μαθητικής κοινότητας με διαφοροποιούμενη ανά χώρα επίδραση στην κοινωνία. Ο πειραματισμός, για να αποτελεί πράγματι πειραματισμό στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής εκπαίδευσης, απευθύνεται και υλοποιείται με τη συνεργασία όλων των μαθητών στα πλαίσια ενός Πειραματικού Σχολείου.

Η αριστεία αντίθετα υλοποιείται από μια μειοψηφία προσδιορισμένη με κατά περίπτωση κριτήρια, στα πλαίσια ενός Προτύπου Σχολείου. Πολλές φορές όμως παρατηρείται ότι τα πειραματικά αλλά και τα απλά σχολεία προηγούνται και στις επιδόσεις και των Προτύπων και τα Πρότυπα μόνο «κατ’όνομα» αποκαλούνται «Σχολεία Αριστείας», όπως λένε πολλοί τελευταία. Ας εξετάσει ο Υπουργός τις επιδόσεις των μαθητών από το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο στο πρότυπο Πειραματικό Λύκειο αυτού του έτους να βγάλει κάποια συμπεράσματα. !. Υπάρχει  ενίοτε στα «πρότυπα» ένας «Σύλλογος Αποφοίτων»  που για να δικαιολογήσει την «δήθεν ελίτ»  καταγωγή του, στηρίζει αυτόν τον τύπο «προτύπων σχολείων».

Τα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων, δεν μπορούν – κατά τους σοβαρούς επιστήμονες –  να μετονομαστούν σε Πρότυπα ή στον  τίτλο Πρότυπα-Πειραματικά, γιατί είναι σχολεία των Πανεπιστημίων και η εγγραφή σε αυτά των μαθητών γίνεται με κλήρωση, γιατί το πανεπιστημιακό ερευνητικό δείγμα μαθητών πρέπει να είναι «τυχαίο».! 
Υπήρχε η άποψη ότι με τα Πρότυπα πειραματικά σχολεία θα επανέλθει η μίμηση προς την «Αριστεία» αλλά πολλοί ακόμα, δεν είδαν τα αποτελέσματα «αριστείας»!

Ιστορικά δεδομένα – Παρατηρήσεις.

1. Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΣΠΑ)  και Θεσσαλονίκης Α. Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΣΠΑ)  Σκουφά 43 , 106 73 , Αθήνα Μετά από προσπάθειες του καθηγητού Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαου Εξαρχόπουλου, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4376/1929 «Περί ιδρύσεως Πειραματικών Σχολείων εν τοις Πανεπιστημίοις Αθηνών και Θεσσαλονίκης».  Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο το Σχολείο αποτελείται από ένα μονοτάξιο (μονοθέσιο) Δημοτικό Σχολείο, ένα εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο κι ένα εξατάξιο Γυμνάσιο. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ αμέσως και ιδρύθηκαν οι τρεις κατώτερες τάξεις του Δημοτικού και οι δυο κατώτερες τάξεις του Γυμνασίου. Το ΠΣΠΑ στεγάστηκε από τον πρώτο  χρόνο της λειτουργίας του στο διδακτήριο με την επωνυμία "Σωκράτης" επί των οδών Σκουφά και Λυκαβηττού.

Κατά το σχολικό έτος 1929 – 1930 το σχολείο λειτούργησε με τις τρεις κατώτερες τάξεις του Δημοτικού και τις δύο του Γυμνασίου κι οι πρώτοι μαθητές μεταφέρθηκαν από τα γειτονικά σχολεία (από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών κι από το Γ' Γυμνάσιο Αρρένων).  Την επόμενη χρονιά 1930 – 1931 προστέθηκε η Τρίτη τάξη στο Γυμνάσιο, η Τετάρτη στο Πολυτάξιο Δημοτικό κι άρχισε τη λειτουργία του το Μονοθέσιο με τις τέσσερις κατώτερες τάξεις. Σήμερα έχει εξατάξιο δημοτικό και εξατάξιο Γυμνάσιο-Λύκειο.

Το ΠΣΠΑ αποτελείται από εξατάξιο δημοτικό και εξατάξιο Γυμνάσιο Λύκειο και κρατάει ακόμα και σήμερα αυτή την δομή. Το Σχολείο ανήκει στο τμήμα ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Τομέα παιδαγωγική. Επόπτης Καθηγητής ήταν ο κ. Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Αυτή η διαφορά υπάρχει έως σήμερα από τα λοιπά «πειραματικά».

Σκοπός του ΠΣΠΑ είναι ΚΑΙ  η  διδακτική Άσκηση Φοιτητών Φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάθε εξάμηνο οργανώνονται ειδικές Πρότυπες διδασκαλίες από τους Καθηγητές του ΠΣΠΑ που έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα (κάτοχοι διδακτορικού). Χιλιάδες φοιτητές και Εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν στο ΠΣΠΑ, το οποίο πρέπει να αποτελέσει το «ιδανικό σχολείο»  και για αυτές τις «αλλαγές»!

Για την ιστορία στο Πειραματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών φοίτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σημίτης,  ο Κώστας Καραμανλής και πολλοί σημαίνοντες της πολιτικής ζωής της Ελλάδας! Το σχολείο αυτό έχει μετονομασθεί σε Πρότυπο Πειραματικό, δηλ. ΠΠΣΠΑ.

Β. Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε και λειτουργεί με τον νόμο που ιδρύθηκε το Πειραματικό του πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΣΠΑ) με ανάλογα αποτελέσματα. Δελμούζου 1 Τ.Κ. 54631, Θεσσαλονίκη. 
Χρονολόγιο του Π.Σ.Π.Θ

1929. Ιδρύεται το Πειραματικό Σχολείο του Α.Π. με το νόμο 4376/1929. Ιδρυτής του ο οραματιστής της παιδείας και υπέρμαχος του δημοτικισμού Αλέξανδρος Δελμούζος, καθηγητής Παιδαγωγικής.

1930. Με το νόμο 4600/1930 το Πειραματικό Σχολείο προσαρτάται στην τακτική έδρα της Παιδαγωγικής. Επόπτης του ορίζεται ο καθηγητής της Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου που είναι ο Αλέξανδρος Δελμούζος.

1934.  Έναρξη της λειτουργίας του Πειραματικού Σχολείου του Π.Θ. σε οικόπεδο του πανεπιστημίου επί της οδού Αγίας Σοφίας. Πρώτος Διευθυντής με παρότρυνση του Αλέξανδρου Δελμούζου ο Βασίλειος Τατάκης.

1935.  Το διδακτήριο αρχίζει να οικοδομείται σε σχέδια του αρχιτέκτονα Δημήτριου Πικιώνη. Το πρώτο τμήμα του κτιρίου ολοκληρώνεται κατά το σχολικό έτος 1937-1938.

1937.  Ο επόπτης του Π.Σ.Π.Θ. Αλέξανδρος Δελμούζος αναγκάζεται από το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά σε παραίτηση.

1976-1977. Ο νόμος 309/1976 επανασυνδέει τα Πειραματικά με το Υπουργείο Παιδείας, που είχε καταργήσει η χούντα. Κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πειραματικά Γυμνάσια.

2007-2008.  Επόπτρια του σχολείου αναλαμβάνει η Ζωή Παπαναούμ, καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Α.Π.Θ.
Το σχολείο αυτό έχει μετονομασθεί σε Πρότυπο Πειραματικό, δηλ. ΠΠΣΠΘ.

2. Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων,  ίδρυσαν τελευταία τα Πανεπιστήμια Πατρών και Κρήτης και Μακεδονίας, είναι των Πανεπιστημίων και  οφείλουν και αυτά να εξαιρεθούν από τον νέο νόμο, όπως τα Πειραματικά (ΠΣΠΑ) του Πανεπιστημίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και αυτά μετονομάστηκαν σε Πρότυπα Πειραματικά.

3. Τα υπόλοιπα Πειραματικά σχολεία που βρίσκονταν στην Αθήνα και λοιπή χώρα, λειτουργούν με τον νόμο του 1985 επί Πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου, στον οποίον εντάχτηκαν τότε και τα Πρότυπα (Βαρβάκειο κλπ), ουδόλως πρέπει να διαταραχτούν, πλην της υλικοτεχνικής τους υποδομής!  Αυτά συνδέονται με τον νόμο του 1985 με τα ΠΕΚ. Με τον νέο Νόμο μετονομάστηκαν σε Πρότυπα Πειραματικά.

4.  Τα νέα  Πειραματικά – Πρότυπα σχολεία της Δημόσιας Εκπαίδευσης (που ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν, αλλά πολλοί αμφιβάλλουν για τα αποτελέσματα).

Είναι αναγκαίο ο κ. Υπουργός να κρατήσει ένα ορισμένο αριθμό Προτύπων Πειραματικών που θα συνδέονται με τα Πανεπιστήμια , αλλά και να συμπληρώσει το κενό που δημιουργήθηκε με την κατάργηση των Πειραματικών των Πανεπιστημίων, επανιδρύοντας τα Πειραματικά των Πανεπιστημίων που σκοπό έχουν την εκπαίδευση των φοιτητών σε τυχαίο δείγμα μαθητών.

Τελικές Παρατηρήσεις Συμπεράσματα Προτάσεις.
1.    Τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία μπορούν να διακριθούν σε
a.    –  Τα Πειραματικά του Παν/μιου Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
b.    –  Τα  Πειραματικά των Πανεπιστημίων Πάτρας, Κρήτης, Μακεδονίας κλπ..
c.    –  Τα πειραματικά που «συνδέονται» με το πανεπιστήμιο (αλλά δεν είναι του πανεπιστημίου) και σε αυτά εντάχτηκαν με το νόμο του 1985 τα ιστορικά τα τότε «πρότυπα» Βαρβάκειο κλπ..  που μετονομάστηκαν το 1985 σε «πειραματικά» και τα  λοιπά Πειραματικά, και με τον νέο Νόμο σε Πρότυπα Πειραματικά
d.    .  Τα νέα  Πρότυπα Πειραματικά σχολεία της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

2.    Επιβάλλεται να υπάρχει ένας ορισμένο αριθμός Πειραματικών των Πανεπιστημίων,  γιατί δεν εννοούνται Πανεπιστήμια χωρίς Πειραματικά Σχολεία, στα οποία η εισαγωγή των μαθητών γίνεται με κλήρωση.

3.    Επιβάλλεται επίσης να υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός Προτύπων πειραματικών που συνδέονται με τα Πανεπιστήμια» για την «αριστεία»,  σωστή εφαρμογή των ερευνών, των διδακτικών ασκήσεων, της επιμόρφωσης των νέων εκπαιδευτικών κλπ…

4.    Από τα υπόλοιπα σχολεία  – αν θέλει ο Υπουργός – να χωρίσει το κάθε σχολείο σε δύο σε Πειραματικό όπου η εισαγωγή θα είναι χωρίς εξετάσεις και σε Πρότυπο,  μέσα στο ενιαίο Πρότυπο Πειραματικό

5.    Η επιλογή των νέων Πειραματικών των Πανεπιστημίων,  πρέπει να γίνει με κάποια κριτήρια  από τα λεγόμενα «ιστορικά» Πειραματικά Σχολεία, όπως το ΠΣΠΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πειραματικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με το νόμο του Γεωργίου Παπανδρέου (γέρου της Δημοκρατίας) και έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

6.    Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων, όπως το ΠΣΠΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πειραματικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν με το νόμο 4376/16-08-1929 και τον νόμο 4600/2-05-1930 του Γεωργίου Παπανδρέου (γέρου της Δημοκρατίας) εξαιρούνται του νέου νόμου και συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν!

7.    Δεν πρέπει να διαταραχτούν οι «οργανικές θέσεις» των ήδη διδασκόντων στα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων και με την επανίδρυσή τους, όσοι δίδασκαν σε αυτά έχουν προτεραιότητα στην οργανικά τους θέση
8.    Όσον αφορά  νέους τους εκπαιδευτικούς που θα εργάζονται σε Πειραματικά σχολεία προτείνουμε να επιλέγονται με βάση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από το ΚΥΣΔΕ. Τυπικά προσόντα θεωρούνται εκτός του βασικού πτυχίου, μεταπτυχιακοί τίτλοι συναφείς με το αντικείμενο διδασκαλίας. Η εισαγωγή της «συνέντευξης» θα επιφέρει κακά και δεν θα είναι «αντικειμενική».

9.    Εκτός από τους «Ομίλους Αριστείας»,  πρέπει να υπάρχουν και «Όμιλοι υποβοήθησης ασθενέστερων μαθητών» ή «μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες». Οι διδακτική των μαθημάτων πρέπει να γίνεται εξατομικευμένη σε κάθε μαθητή που έχει ανάλογες ανάγκες. Δεν πρέπει να υπάρχουν εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών, αλλά η εισαγωγή να γίνεται με «κλήρωση».

10.    «Δικαίωμα σε όλους στη δημόσια δωρεάν Παιδεία»! «Σωστή η κατάργηση της η «ταξικής» βάσης του 10  για τα Πανεπιστήμια! «Μαθητοκεντρική παιδεία»!. «Τέλος η οικογενειοκρατία και η ρουσφετολογία στα σχολεία και ΑΕΙ και ΤΕΙ» !
11.    Θετικό κρίνεται το νέο Πρότυπο Πειραματικό σχολείο , που θα έπρεπε να ονομάζεται μόνο Πρότυπο, σε γενικές γραμμές, για την εκπαίδευση. Χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις, προσθήκες και διευκρινήσεις, αλλά προσοχή στα «κεκτημένα του υπάρχοντος διδακτικού προσωπικού», που στην πλειοψηφία του είναι «δημοκρατικό».!

12.    Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, η σχέση του εκπαιδευτικού με την εκπαίδευση επαναπροσδιορίζεται υπηρετώντας την αρχή ‘’Πρώτα ο Μαθητής’’. Στόχος είναι η ανάδειξη του εκπαιδευτικού σε πρωταγωνιστή των αλλαγών για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης για αυτό και προωθείται μια σειρά καινοτόμων πρωτοβουλιών του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν το σύνολο της εργασιακής διαδρομής των εκπαιδευτικών.

13.    Το προτεινόμενο νομοσχέδιο οφείλει να εμπνέει στους μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, αξιοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη, αναγνώριση της «προσπάθειας» και ανάπτυξη της «κριτικής σκέψης».

14.    Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών είναι θετικότατη, αλλά με «μέτρο» για να μη διαταραχτεί η ψυχική ισορροπία των μαθητών. Τέλος, τα επιστημονικά επιτεύγματα και συμπεράσματα της σύγχρονης ψυχολογίας, παιδαγωγικής  και των επιστημών της αγωγής, μπορούν να συνεισφέρουν ένα σοβαρό επιστημονικό υπόβαθρο με πανελλήνια,  ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια και αποδοχή!

15.    Δεν πρέπει να διαταραχτούν οι «οργανικές θέσεις» των ήδη διδασκόντων στα Πειραματικά Σχολεία των πανεπιστημίων, γιατί έχουν ήδη μακρά εμπειρία. και να προωθηθεί ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός τους.

16.    Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ανά 5ετία με σκοπό το αν παραμείνουν στο Σχολείο είναι ανεδαφική και θα περιπλέξει την λειτουργία των Σχολείων, αφού θα είναι έρμαιο εξωθεσμικών παρεμβάσεων (σκόπιμη σπίλωση συναδέλφων κλπ)… Κανείς εκπαιδευτικός δεν θα δεχτεί την « νέα κρίση», αν δεν υπάρχει ταυτόχρονη μετεξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα!

17.    Καλό είναι να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι στα περί «μεγάλης μεταρρύθμισης» γιατί αναστατώνεται χωρίς λόγο η εκπαιδευτική Κοινότητα.

18.    Δεν μπορούμε να κάνουμε ποιοτικότερη την Εκπαίδευση με λιγότερη χρηματοδότηση!

19.    Θα πρέπει πρώτα να «καθαρίσει το πανεπιστήμιο» από τους ανίκανους,  την οικογενειοκρατία και τον νεποτισμό και μετά να μιλήσουμε για αξιοκρατία στην Μέση Εκπαίδευση.

20.    Να προσέχουν οι Υπουργοί τους «Συμβούλους» και «καλοθελητές», γιατί και οι ίδιοι «συμβούλευαν»,  πριν λίγα χρόνια την κ. Μαριέττα Γιαννάκου, την κ. Διαμαντοπούλου με τα γνωστά αποτελέσματα.

21.    Δεν μπορεί να καταργηθούν ούτε να τροποποιηθούν τα Πειραματικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αθηνών  (ΠΣΠΑ)  και Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ)  και αν έγινε ήταν κατά πολλούς αντισυνταγματικό, διότι υπάγονται απευθείας στα Πανεπιστήμια! Και αυτά τα σχολεία έχουν άριστες επιδόσεις ,χωρίς να υπηρετούν μόνο την ολιγαρχία, αλλά όλους τους φοιτητές, την σωστή τους εκπαίδευση και τους όλους πολίτες!

22.    Δεν μπορεί να τεθούν σε νέα «κρίση» οι οργανικές θέσεις όσων δίδασκαν  στα Πειραματικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αθηνών  (ΠΣΠΑ)  και Θεσσαλονίκης και αν το κάνει είναι παράνομο και αντισυνταγματικό,  διότι υπάγονται απευθείας στα Πανεπιστήμια, γιατί με την ίδια λογική θα πρέπει να κρίνει πάλι από την αρχή όλο το Πανεπιστημιακό προσωπικό όλων των βαθμίδων!.

23.    Το πιο σημαντικό είναι εκτός από τους «Ομίλους Αριστείας»,  πρέπει να υπάρχουν και «Όμιλοι υποβοήθησης ασθενέστερων μαθητών» ή «μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες». Οι διδακτική των μαθημάτων πρέπει να γίνεται εξατομικευμένη σε κάθε μαθητή που έχει ανάλογες ανάγκες. Δεν πρέπει να υπάρχουν εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών, αλλά η εισαγωγή να γίνεται με «κλήρωση», όπως γίνεται και να είναι αδιάβλητη.

24.    Ο τίτλος του κάθε σχολείου με τον νέο νόμο θα πρέπει να καθορίζεται:

α) Πειραματικό του Πανεπιστημίου (όπου οι μαθητές εισάγονται μόνο με κλήρωση),
β) Πειραματικό που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο (όπου οι μαθητές εισάγονται μόνο με  κλήρωση),
γ) Πρότυπο  Πειραματικό Σχολείο που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο (όπου οι μαθητές εισάγονται μόνο με εξετάσεις, με εφαρμογή του  Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

25.    Στην ουσία θα υπάρχουν, πλέον, δύο τύποι σχολείων:
Τα «Πειραματικά των Πανεπιστημίων», – που θα μπορούσαν να ονομαστούν και Πειραματικά ψηφιακά σχολεία των Πανεπιστημίων, – που θα διοικούνται από τα ίδια τα Πανεπιστήμια και το ΚΥΣΔΕ και  ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα και η εισαγωγή των μαθητών σε αυτά θα γίνεται με τυχαία κλήρωση, και τα «Πρότυπα Πειραματικά», που θα διοικούνται από την ΔΕΠΠΣ και η  εισαγωγή σε αυτά θα γίνεται με εξετάσεις ή τεστ

26.    Να μην ισχύσει πλέον η παροιμία «στου κασίδη το κεφάλι…»!

Καλή επιτυχία στο νέο δημοκρατικό, ψηφιακό, και ανθρώπινο  Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου!

Με τιμή
Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.
Κολοκοτρώνη 7,  Πεύκη,
Τ.Κ. 15121 Αθήνα. Τηλ. 6936369717
www.koutsoukos-anastasios.gr

Υ.Γ. 1. Κατατέθηκε στο Γραφείο του κ. Λοβέρδου με αρ. πρωτ. 7425/22-7-2014 Υ.Γ.2.  Κατατέθηκε στην ΔΕΠΠΣ με αρ. πρωτ. 115589/22-7-2014 Υ.Γ.3.  Κατατέθηκε στην Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης με αρ. πρωτ. 115592/22-7-2014 Υ.Γ.4.  Κατατέθηκε στην Δ/νση Γ/θμιας Εκπ/σης με αρ. πρωτ. 115591/22-7-2014 Υ.Γ.5.  Κατατέθηκε στην Δ/νση Σχ.Συμβούλων με αρ. πρωτ. 115586/22-7-2014

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may also like

Ο «Αλβανός» Αχιλλέας και οι ανθελληνικές προκλήσεις των αναθεωρητών της Ιστορίας

Η έκτη απόπειρα αναθεωρητισμού της Ιστορίας και οι