Παλαιορθόδοξοι (ΓΟΧ)

Παλαιορθόδοξοι (ΓΟΧ)

Παλαιορθόδοξοι (ΓΟΧ)

Οι Παλαιοημερολογίτες εναντίον των νέων Θρησκευτικών

Διαβάστε την ανακοίνωση τη Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. ...
Read more 0
Ευχές Ελλήνων Παλαιορθόδοξοι (ΓΟΧ)

Αναστάσιμο μήνυμα του Μητροπολίτη Δημητριάδος (ΓΟΧ)

Το φως της Αναάστασης ας χαρίσει δύναμη και ελπίδα σε όλους ...
Read more 0
Παλαιορθόδοξοι (ΓΟΧ)

Το Αναστάσιμο μήνυμα των Παλαιορθόδοξων

Διαβάστε το μήνυμα της Εκκλησία των Γνήσιων Ορθόδοξων Χριστιανών ...
Read more 0
Παλαιορθόδοξοι (ΓΟΧ)

Παλαιορθόδοξοι: καμία ανοχή στις «έκφυλες ταυτότητες”

Πανστρατιά Προσευχής και Δράσεως ενάντια στη Θεματική Ἑβδομάδα, του Υπουργείου Παιδείας από την Εκκλησία των Γνήσεων Ορθόδοξων Χριστιανών Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ...
Read more 0
Παλαιορθόδοξοι (ΓΟΧ)

Η Ζωή εν τάφω…Άξιον Εστί και Ω Γλυκύ μου Έαρ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (2014)                            ...
Read more 0
Παλαιορθόδοξοι (ΓΟΧ)

Ο εκχριστιανισμός των Σέρβων και η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος.

Πάντως κατά τινα ἄποψιν (Ćirković, 2004) ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρῖδος, τουλάχιστον εἰς τὴν περίοδον ταύτην δὲν ἦτο αὐτοκέφαλος ἀλλ’ ὑποκειμένη εἰς τὸν Κωνσταντινουπόλεως. Εἰς τοῦτο συμφωνεῖ καὶ ὁ φέρων ...
Read more 0
Παλαιορθόδοξοι (ΓΟΧ)

Ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν Σέρβων καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ            Ἡ ἀπόπειρα ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Σέρβων ἀπό τὸν Αὐτοκράτορα Ἡράκλειον εἶχε ἐλαχίστην ἐπιτυχίαν, διότι: α) Ἡ Ἱεραποστολή ὠργανώθη ἀπό τήν Ρώμην, εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῆς ὁποίας ...
Read more 0
Παλαιορθόδοξοι (ΓΟΧ)

Οἱ Σέρβοι καί οἱ Ἕλληνες

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Οἱ Σέρβοι, Σλαυϊκός λαός[1]  ἐμφανίζονται εἰς τὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου τὸν 7ον μ.Χ.[2] καὶ ὁ ἡμέτερος Αὐτοκράτωρ Ἡράκλειος παρεχώρησεν εἰς αὐτούς τήν περιοχήν πλησίον τῆς Κοζάνης ...
Read more 0
Παλαιορθόδοξοι (ΓΟΧ)

Ὁ Ἅγιος Σάββας καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ             Τὸν ΙΒʹ αἰώνα ὁ Ἡγεμών (Ἀρχιζουπάνος) Στέφανος Νεμάνια, πατέρας τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Χιλανδαρινοῦ ἥνωσε τά σερβικά κρατίδια εἰς ἕν βασίλειον. Ἐν συνεχείᾳ, ἀκολουθών ...
Read more 0
Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε νέα, χρήσιμες πληροφορίες και προσφορές.

You have Successfully Subscribed!