Οι 10 πρωτοβουλίες της ΕΕ για την καταπολέμηση του covid-19

Οι 10 πρωτοβουλίες της ΕΕ για την καταπολέμηση του covid-19

- in Frontpage SlideShow, Πολιτικη
44
0

Από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού, η ΕΕ ανέλαβε ηγετικό ρόλο στον συντονισμό της αντιμετώπισής της. Αυτές είναι οι δέκα κορυφαίες πρωτοβουλίες της ΕΕ για την καταπολέμηση του Covid19. 

Περιορισμός της μετάδοσης. Οι πρωτοφανείς προκλήσεις απαιτούν πρωτοφανή μέτρα. Κλείνοντας τα εξωτερικά σύνορα και τα σύνορα Σένγκεν για όσες μετακινήσεις δεν είναι απαραίτητες, η ΕΕ συνέβαλε στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης. Παροχή εξοπλισμού. 

Η ΕΕ δημιούργησε «πράσινες λωρίδες» για τη διασφάλιση των διασυνοριακών προμηθειών, απελευθέρωσε αποθέματα ιατρικού εξοπλισμού και κάλεσε τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε κοινές παραγγελίες για μάσκες και αναπνευστήρες. Ενίσχυση της έρευνας. Τα κονδύλια της ΕΕ υποστηρίζουν 140 ερευνητικές ομάδες με σκοπό την εύρεση εμβολίου και την καλύτερη κατανόηση του Covid19, αλλά και τη βελτίωση της διάγνωσης, της κλινικής διαχείρισης και της θεραπείας. Εξασφάλιση την ανάκαμψης. Για να βοηθήσει την ΕΕ να ανακάμψει από τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας, η Επιτροπή πρόκειται να προτείνει μια δέσμη κινήτρων στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού. Επαναπατρισμός των πολιτών.

 Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ βοήθησε χιλιάδες Ευρωπαίους που βρέθηκαν σε διάφορα σημεία του κόσμου να γυρίσουν στα σπίτια τους. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Το Κοινοβούλιο στήριξε νέους κανόνες που επιτρέπουν στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ να καλύψει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Έως 800 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τα κράτη μέλη εφέτος. Στήριξη της οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχει 750 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακούφιση του δημόσιου χρέους. Εκτός αυτού, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ένα πακέτο ύψους 37 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη της υγειονομικής περίθαλψης, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Προστασία θέσεων εργασίας. Για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας αν οι εταιρείες αντιμετωπίσουν προβλήματα, η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα που θα επιτρέπουν την επιδοτούμενη μερική απασχόληση. Διασφάλιση του Διαδικτύου. Με τα εκατομμύρια ανθρώπων να εργάζονται στο σπίτι, οι γρήγορες ταχύτητες στο Διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας. 

Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του Διαδικτύου, η ΕΕ ζήτησε από το Netflix, το Facebook και το YouTube να μειώσουν την ποιότητα ροής ώστε να μπορούν όλοι να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, τόσο για εργασία όσο και για αναψυχή. Προστασία του περιβάλλοντος και των αεροπορικών εταιρειών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε νέους κανόνες που τερματίζουν τις κενές πτήσεις και βοηθούν τις αεροπορικές εταιρείες να προσαρμοστούν στη μείωση της ζήτησης.

1. Επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού

Προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του ιού στην Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής, η ΕΕ έχει κλείσει τα εξωτερικά της σύνορα για ταξίδια που δεν είναι σημαντικά, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα βασικά αγαθά συνεχίζουν να διακινούνται, μέσω της εισαγωγής πράσινων λωρίδων. Ακόμη, προβλέπονται πρόσθετοι πόροι για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το οποίο παρέχει άμεσες αξιολογήσεις κινδύνου και επιδημιολογικές ενημερώσεις σχετικά με την έξαρση του ιού.

2. Παροχή ιατρικού εξοπλισμού

Οι χώρες της ΕΕ έχουν γρήγορη πρόσβαση στο πρώτο απόθεμα RescEU του ιατρικού εξοπλισμού, όπως οι αεραγωγοί και οι προστατευτικές μάσκες, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, η ΕΕ δημιούργησε ένα τεράστιο διεθνή διαγωνισμό, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη να κάνουν κοινές προσφορές για την αγορά εξοπλισμού και φαρμάκων.

3. Προώθηση της έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ χρηματοδοτεί 18 ερευνητικά έργα και 140 ομάδες σε όλη την Ευρώπη για να βοηθήσει στην ταχεία ανεύρεση εμβολίου κατά του Covid-19. Στόχος είναι να βελτιωθεί η διάγνωση, η ετοιμότητα, η κλινική διαχείριση και η θεραπεία.

4. Διασφάλιση της ανάκαμψης της ΕΕ

Για να βοηθήσει την ΕΕ να ανακάμψει οικονομικά και κοινωνικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νέα πρόταση για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2021-2027), ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα πακέτο κινήτρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την τελευταία λέξη σχετικά με την πρόταση.

5. Επαναπατρισμός των πολιτών της ΕΕ

Περισσότεροι από 10.000 Ευρωπαίοι από όλο τον κόσμο επαναπατρίστηκαν με το ξέσπασμα του ιού, χάρη στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

6. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε νέους κανόνες που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να ζητούν χρηματική βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Με το νέο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του ταμείουθα διατεθούν στα κράτη- μέλη φέτος έως και 800 εκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού.

7. Υποστήριξη της οικονομίας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχει 750 δισ. ευρώ για να μετριάσει το δημόσιο χρέος κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς και 120 δισ. ευρώ για ποσοτική χαλάρωση και 20 δισ. ευρώ για αγορές χρεών. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν για την διάθεση 37 δισ. ευρώ από τα υπάρχοντα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ στις χώρες της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν την κρίση του κορονοϊού και για να υποστηρίξουν την υγειονομική περίθαλψη, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

8. Προστασία θέσεων εργασίας

Για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν τη δουλειά τους, όταν οι εταιρείες παύουν τις εργασίες τους εξαιτίας της κρίσης του κορονοϊού, η Επιτροπή πρότεινε την έννοια της βραχυπρόθεσμης υπό το κράτος στήριξης της εργασίας (SURE).

9. Προστασία του Διαδικτύου

Με εκατομμύρια ανθρώπους αναγκασμένους να παραμείνουν στο σπίτι, η ΕΕ ζήτησε από το Netflix, το Facebook και το YouTube να μειώσουν την ποιότητα ροής για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του διαδικτύου. Αυτό επιτρέπει σε όλους να χρησιμοποιούν το Internet, είτε για δουλειά είτε για αναψυχή.

10. Προστασία του περιβάλλοντος και των αεροπορικών εταιρειών

Το Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής να σταματήσει προσωρινά τις “πτήσεις φαντάσματα”Mε την παύση του κανόνα που υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις απογείωσης και προσγείωσης τις επόμενες σεζόν, η ΕΕ καταργεί τις περιττές εκπομπές και βοηθά τις αεροπορικές εταιρείες να προσαρμοστούν στη χαμηλότερη ζήτηση.

 Δείτε και αυτά

Οι Ευρωπαίοι δείχνουν αλληλεγγύη εναντίον του Covid19

Χρηματοδότηση της έρευνας για τον COVID-19 από την ΕΕ

Αντιμετωπίζοντας την παραπληροφόρηση για τον Covid19


  • Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν είναι απαραίτητο ότι εκφράζουν και τις θέσεις της ΠΡΩΙΝΗΣ.
  • Απαγορεύεται-με βάσει το ομοσπονδιακό Αμερικανικό Δίκαιο, τις ευρωπαϊκές διατάξεις και την αντίστοιχη ελληνική νομοθέσια η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του άρθρου(ανάλυσης, ρεπορτάζ, κτλ) από άλλες ιστοσελίδες(blog, social media, facebook, etc) χωρίς έγγραφη άδεια.
  • Επιτρέπεται η διακίνηση (via e mail) του άρθρου MONON με την προσθήκη ενεργού link.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may also like

Turkey holds naval exercise in Eastern Mediterranean

Turkish frigate Gediz carried out surface, air defense