Η σταδιακή κατάρρευση της Εθνικής μας κυριαρχίας

Η σταδιακή κατάρρευση της Εθνικής μας κυριαρχίας

- in Απόψεις, Άρθρα, Σχολια
135
0
Πηγή φωτογραφίας: EUROKINISSI

Μια παρουσίαση της καταστροφής που στήθηκε σταδιακά

Θά ζήσουμε ἡμέρες …«ἐθνικῆς ὑπερηφανείας»;

Πολὺ φοβᾶμαι πὼς …ναί!
Καὶ δυστυχῶς δὲν ἔχω ἀποδείξεις, παρὰ μόνον …ἀποχρῶσες ἐνδείξεις, ποὺ μοῦ ὑποδεικνύουν πὼς κάτι δὲν πάει καὶ τόσο καλά, μὲ τὰ γνωστά μας κουδουνισμένα, ποὺ ἀφ΄ ἑνὸς μετατρέπουν τὴν χώρα σὲ σκουπιδότοπο καὶ ἀποθήκη ἐγκληματιῶν, διατηρώντας, κατ’ ἐντολὴν τοῦ Soros, ὀρθάνοικτα τὰ σύνορα…
…καί, πού, ἀφ΄ ἑτέρου, κουνοῦν τὸ …δάκτυλο, ὡς …«ὑπερπατριῶτες», πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν, ποὺ «ἀπειλεῖ τὴν ἐθνική μας κυριαρχία»!!!
(Ναί, ναί… κορύφωσις τῆς παρανοϊκότητος καὶ τοῦ παραλογισμοῦ… μὰ συμβαίνει…!!!)

πηγὴ

(Ναί, μίαν …ἀσάφεια, μαζὺ μὲ μίαν «ἀλλοῦ γιὰ ἀλλοῦ» συνειδητοποίησιν τῆς τσίρκουλο-πραγματικότητος, παρέα μὲ ἕναν σκασμὸ πράξεων τῆς ἀπολύτου ὑφαρπαγῆς τὰ ἔχουν. Συμπτώματα ἀσυγκρίτου βλακείας ἤ ἀπολύτου ἀνισοῤῥοπίας; Ὅπως κι ἐὰν εἶναι, τὰ φαινόμενα αὐτὸν τὸν καιρὸ κορυφώνονται…!!!)

Ἀνθέλληνες, ὑπάνθρωποι καὶ μισάνθρωποι σὲ θέσεις ἐξουσίας, ποὺ μοναδικό τους μέλημα ἔχουν τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐντολέων τους καὶ τὴν δική μας δουλοποίησιν!!!

Ἔγραφα πρὸ ἐτῶν τὶς ἴδιες αὐτὲς σκέψεις, γιὰ μίαν ἄλλην κυβέρνησιν (GAPάτου), ἰδίου ἀνθελληνικοῦ εἴδους καὶ χαρακτῆρος.
Τὰ ἐπανέλαβα καὶ γιὰ τὶς ἐπόμενες… (Παπαδημίου, σαμαρᾶ…)
Τὰ ἐπαναλαμβάνω καὶ σήμερα. (Κι ὁπωσδήποτε δὲν εἶμαι ἡ μόνη.)
Ὅμως ἐπίσης, αὐτὸ ποὺ ἐπὶ πλέον, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας ἰσχύει, εἶναι κάτι ἐπὶ πρόσθετον, πέραν τῶν σαφῶν ἀνθελληνικῶν πράξεων ὄλων αὐτῶν τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνώντων.
Παρατηροῦμε, ἔκπληκτοι, ἕναν ἀναδυόμενον …«πατριωτισμό» νὰ περιφέρεται ὁπουδήποτε… Λανθάνοντα, ἀλλὰ ὑπαρκτόν…!!!

πηγὴ

(Ποιός θά σᾶς μιλοῦσε γιά τόν θρησκευτικό παροξυσμό τσίπρα καί δέν θά γελούσατε, πρό ἐτῶν;)

Αὐτὸ δῆλα δὴ ποὺ παρατηροῦμε νὰ διαδραματίζεται, ἐπὶ τῶν τελευταίων κουδουνισμένων, δὲν εἶναι μόνον τὰ ἐπισήμως ἀνοικτὰ σύνορα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπισήμως ἀναδυόμενα σοβαρὰ ἐθνικὰ προβλήματα, πού, τοὐλάχιστον …λεκτικῶς, τὰ ἀντιμετωπίζουν μὲ …«ἐθνικὴν ὑπερηφανείαν» τὰ κουδουνισμένα.
Οὔτε φυσικὰ ἀντιλαμβανόμεθα μόνον τὸ ἀγωνιῶδες τους κόψιμο γιὰ τὴν πλήρη ἐφαρμογὴ τῆς ἀτζέντας τῶν τοκογλύφων, στὸ ἔπακρον, ἐφ΄ ὅσον παραλλήλως, τὰ ἴδια πρόσωπα, σὲ διαφορετικὲς στιγμές, αὐτο-ἀναιρῶνται (κυρίως …καθησυχάζοντάς μας!!!), ὑποστηρίζοντας, ἐπισήμως, ἐθνικὰ συμφέροντα (ἀνεξαρτήτως τοῦ τὶ ὑπογράφουν, μὲ κλειστὰ μάτια!!!).
Οὔτε παραμένουν ἀφοσιωμένοι μόνον στὸ νὰ μετατρέψουν, ὅσο τὸ ταχύτερον δυνατόν, τὴν χώρα σὲ ἀπόλυτο χωματερή, φορτώνοντάς μας νομομαγειρέματα ὑβριστικοῦ κι αἰσίστου εἴδους, ἐνᾦ παραλλήλως μᾶς τὸ παίζουν …«ἀνθρωπιστές», προσφέροντας ἀδιακρίτως ἐπιδόματα πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν!!!

Εἶναι, δυστυχῶς μας, συνάμα ὅλα αὐτά, μὰ καὶ ἕνας …ὑφέρπων (ἂς ποῦμε) «πατριωτισμός, ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ ὅλο καὶ περισσότερα μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως.
Μέσα πού, ἔως προσφάτως, παρέμεναν ὑμνητὲς τῆς «ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας», τοῦ «Αἰγαίου ποὺ ἀνήκει στὰ ψάρια του» καὶ τῆς συστηματικῆς «ἀντιῤῥατσιστικοποιήσεώς μας» ὡς κοινωνίας.
Μέσων ποὺ ἔπασχαν ἀπὸ ἀπανωτοὺς …όργασμούς, σὲ κάθε «ἑλληνοποίησιν» Ἀλβανῶν καὶ ὅποιων ἄλλων φυλῶν, ἀπὸ κάθε ἄκρη τοῦ πλανήτου.
Μέσων ποὺ ἄκουγαν γιὰ Σκόπια καὶ μᾶς κουνοῦσαν τὸ δάκτυλο, ἀποκαλώντας μας …ἐθνικιστές!!!
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἡ κυβέρνησις ἀποτελεῖται κι ἀπὸ ἕναν …«ὑπερπατριώταρο», ποὺ γνωρίζει θαυμάσια νὰ τὸ παίζῃ ὁ,τιδήποτε, στηρίζοντας πιστὰ τὰ προγράμματα τῶν τραπεζιτῶν, ἀλλὰ ἐπισήμως ἀλλάζει …στολές, κατὰ τὸ …χρῶμα τοῦ σώματος ποὺ ἐπισκέπτεται!!!

Κι ἐνᾦ ἡ χώρα ἀποσυντίθεται…
Ἐνᾦ κάθε πυλὼν τῆς (ἂς ποῦμε) δικαιοσύνης καταῤῥέει…
Ἐνᾦ κάθε κουδουνισμένο πηγαινοέρχεται κάνοντας μόνον …θόρυβο…
…τὴν ἰδίαν στιγμή, τὰ ἴδια πρόσωπα, μαζὺ μὲ τὴν ἴδια στρατιὰ τῶν δημοσιοκάφρων, μᾶς πωλοῦν …«πατριωτισμό» κι «ἐθνικοφροσύνη»!!!.

Κι ὅλα αὐτά, ἐνᾦ κορυφώνονται οἱ ἀπειλὲς τῶν γειτόνων μας, οἱ ἐπεκτατικές τους ὑστερίες καὶ οἱ ξεκάθαρες προετοιμασίες τους γιὰ εἰσβολὴ στὴν Πατρίδα μας…

Ἀπὸ τὴν μία ὁ τουρκικὸς παροξυσμὸς κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ὁ ἀλβανικὸς μεγαλοεπεκτατισμός.
Ἀπὸ τὴν μία ἡ διάλυσις τῶν Σκοπίων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ διαρκὴς παρουσία τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Αἰγαῖον καὶ στὰ ἐθνικά μας ἐδάφη.
Ἀπὸ τὴν μία οἱ ἀμέτρητες «γκρίζες ζῶνες» κι ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ πρόσφατες ῥωσσοτουρκικὲς συμμαχίες.

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Βέβαια, ὅλα αὐτά, γιὰ ὅσους ἀντιλαμβάνονται «μέσες-ἄκρες» τὰ αὐτονόητα, εἶναι ἤδη γνωστά, ἀλλὰ κι ἀναμενόμενα.
Καί, σαφῶς, κάποιοι ποὺ ἔχουν τὶς «κεραῖες» τους τεταμμένες, λαμβάνουν, ὅσο μποροῦν, τὰ μέτρα τους.
Ὅμως τὸ πρόβλημα μεγιστοποιεῖται, ἐφ΄ ὅσον ἡ ὁποία προετοιμασία παραμένει σὲ ἀτομίκὸν κι ὄχι σὲ ἐθνικὸν ἐπίπεδον.
Βαθειὰ νυκτωμένοι ὅλοι μας, ζοῦμε τὸ «θερμό μας καλοκαίρι», σὰν νὰ εἶναι τὸ …τελευταῖο μας!!!

Τὸ πρόβλημά μας, ὡς λαοῦ ὅμως, δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται καὶ φωνάζουν διαρκῶς, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ διαβιοῦν στὴν κοσμάρα τους καὶ μόνο τους μέλημα, ἰδίως αὐτὴν τὴν ἐποχή, ἔχουν τὶς …διακοπὲς στὴν Μύκονο.
Κοινῶς; Διαβιοῦν, ἀκόμη καὶ τώρα, στὴν ἀπολύτως ἀσαφή, ἀδιευκρίνιστον καὶ ἄνευ λόγου ὑπάρξεως …κοσμάρα τους!!!
Καί, δυστυχῶς, ἀκόμη ὅλοι αὐτοὶ οἱ διαβιοῦντες στὴν …κοσμάρα τους, εἶναι, σὲ μεγάλο βαθμό, πλειοψηφία.
Καί, δυστυχῶς, εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ ξαφνικά, ἐν μίᾳ νυκτί, θὰ μεταστραφοῦν σὲ ἀκραιφνεῖς …ἐθνικισταράδες, ποὺ θὰ φθάσουν ἔως τὴν …Ἄγκυρα καὶ θὰ ξαποστείλουν τοὺς μογγόλους στὴν …Κόκκινη Μηλιά καὶ τὰ ἀλβανὰ στὶς …σπηλιές τους!!!

Ὑπερβολές;
Ἴσως ναί, ἴσως κι ὄχι.
Παρατηρεῖστε μόνον τὸ πόσες ἱστοσελίδες «πατριωτικοῦ» περιεχομένου ἔχουν κάνει τὴν παρουσία τους αἰσθητὴ τοὺς τελετυαίους μῆνες.
Παρατηρεῖστε ἐπίσης τὸ πόσο εὔκολα, πρὸς ὥρας, τὰ ἐθνικά μας θέματα καταλαμβάνουν σημαντικὸ χῶρο στὰ δελτία εἰδήσεων.
Τέλος, παρατηρεῖστε τὸ πόσο περισσότερο σήμερα, ἀπὸ ὅ,τι κάθε ἄλλην στιγμὴ τῶν τελευταίων δεκαετιῶν τοῦ «ἀποπατριωτισμοῦ μας», ἀναδύονται καὶ ἀναδεικνύονται τὰ ἐθνικὰ προβλήματα ὡς  κάτι ὑπαρκτὸν καὶ σαφές…
…κι ἀναλογισθεῖτε τὸ τὶ πραγματικὰ ἔρχεται. Πραγματικὰ ὅμως, ὄχι εἰκονικὰ καὶ ὑποθετικά.

Ἡ πολὺ συνειδητὴ προσπάθεια μεταστροφῆς τῆς κοινῆς γνώμης πρὸς κάτι πιὸ …πατριωτικό, εἶναι ἐμφανής.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἐπὶ πλέον αὐτοῦ, ἡ κατ’ ἀποκλειστικότητα ἐνασχόλησις τῶν γνωστῶν σκουπιδοφυλλάδων μὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν «νομιμοποιήσιν» τῆς ἀποδομήσεως τῆς χώρας (ὁμυφυλοφιλοποίησις κοινωνίας, ἀνιστορικοποίησις παιδείας, πολυπολιτισμοῦ, πολυφυλετισμοῦ, ἀνοικτῶν συνόρων, τραπεζικῆς δικτατορίας…) συνιστᾶ πλέον πεδίον …ἀποφυγῆς γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες, μὲ ἀποτέλεσμα γνωστὲς πολυπολιτισμικὲς ἐφημερίδες (βλέπε «Αὐγή», ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου καὶ «Ἔθνος») νὰ ἀδυνατοῦν ἀκόμη καὶ νὰ συντηρηθοῦν, βουλιάζοντας στὴν ἀσυνείδητη γραφικότητά τους.

Λέτε λοιπόν νά βιώσουμε ἡμέρες ἀκράτου «ἐθνικῆς ὑπερηφανείας»;
Ἤ πέφτω ἔξω;

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Τὸ κείμενον αὐτο εἶχε ξεκινήσῃ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2013, ἀλλὰ τὸ …ξέχασα, ἐν μέσῳ ἐξελίξεων. Σήμερα σᾶς τὸ παρουσιάζω μὲ ἐπὶ πλέον, τοῦ 2013, στοιχεία. Στοιχεῖα ποὺ σαφῶς ἐμφανίζουν πιὸ ὁλοκληρωμένη τὴν εἰκόνα τοῦ τὶ μᾶς εἶχαν σχεδιάσῃ ἀπὸ τότε!!!

Υ.Γ.2. Νὰ δῶ τὸν …λελὲ τῆς Μυκόνου μὲ μίαν Ἑλληνικὴ Σημαία καὶ τὶ στὸν κόσμο!!!

Υ.Γ.3. Νὰ δῶ τοὺς κάθε λογῆς «βαλλιανάτους», «δήμου» καὶ «θεοδωρίδηδες» νὰ κουνοῦν τὸ δάκτυλο μὲ ἐθνικιστικὸ παροξυσμό, γιὰ νὰ ἀναφωνήσω: «τετέλεσται»!

Πηγή

Περισσότερες δημοσιεύσεις της κατηγορίας Άρθρα ΕΔΩ

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may also like

Ο «Αλβανός» Αχιλλέας και οι ανθελληνικές προκλήσεις των αναθεωρητών της Ιστορίας

Η έκτη απόπειρα αναθεωρητισμού της Ιστορίας και οι