Όλες οι κατηγορίες:

Φανή Πεταλίδου
Ιδρύτρια της Πρωινής
΄Έτος Ίδρυσης 1977
ΑρχικήΑναλύσειςΑπάντηση των Κωνσταντινουπολιτών στον Ερντογάν

Απάντηση των Κωνσταντινουπολιτών στον Ερντογάν